کدر شدن عدسی داخل چشمی، آب مروارید نامیده میشود. نوع مادرزادی آن را در نوزادان میتوان دید، نوع جوانان، نوع ضربه ای که به دنبال ضربه های شدید به چشم حاصل میشود و نوع سنّی که شایعترین است در سنین گوناگون میتوانند ظاهر شوند.

در مورد کاتاراکت نوزادان سببهای ارثی، موارد ناشی از عفونتهای زمان جنینی، علل متابولیکی، دیابت، التهابها و موارد ناشی از حساسیت داروئی را نام برد. مصرف برخی آنتی بیوتیکها از جمله تتراسایکلین توسط مادر در دوران بارداری، عفونتهای دوران بارداری مادر مانند سرخک و سرخجه، آبله مرغان، عفونتهای ناشی از سایتومگالوویروس، ویروس تبخال، زونا، پلی میلیت؛ انفلوانزا، ویروس اپشتین بار، سیفیلیس و توکسوپلاسموسیس از علل شایع آب مروارید مادرزادی شمرده میشوند. این موارد میتوانند در زمان تولد و یا اندکی بعد، در دوران طفولیت خودنمائی کنند.