کودک به ما نگاه میکند٬ احساس میکنیم مثل اینکه با هر دو چشم همزمان نگاه نمیکند. یکی از چشمها مستقیم به ما نگاه میکند و چشم دیگر متمایل به داخل یا خارج و یا بالا یا پائین است. ممکن است این حالت همیشه نباشد و گاهی حس کنیم که چشمها بدون انحراف و به اصطلاح صاف نگاه میکنند٬ ولی گهگاه هم انحراف را حس میکنیم.دیگران هم که کودک را میبینند این نکته را احساس و در مواردی اظهار میدارند.کودک نیز ممکن است گاهی مبادرت به مالیدن چشمها کرده و در مورد کودکانی که حرف میزنند از احساس بدی در نگاه کردن شکایت کنند.هر کدام از این موارد باید به پدر و مادر هشداری باشد که کودک نیاز به معاینه دقیق و بررسی علت مشکل موجود٬ توسط چشم پزشک کودکان باشد. اهمیت ندادن به وضع موجود ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای کودک داشته باشد.در مواردی پدر و مادر و اطرافیان حالت انحراف در چشم کودک احساس میکنند و در مراجعه به چشم پزشک کودکان٬ درمییابند که انحراف واقعی درکار نبوده و آنچه دیده و احساس میشود٬ انحراف کاذب یا ظاهری (Pseudo-strabismus) نام دارد. معمولا علت این کیفیت پهن بودن ریشه بینی (که حالت انحراف به داخل چشمها) ویا فاصله دار بودن حفره های کاسه چشمها از یکدیگر (که حالت انحراف به خارج چشمها ) را تقلید میکند میتواند باشد.اگر قدرت بینائی هر دو چشم یکسان بوده و کودک بتواند با هرکدام از چشمها به تنهائی ببیند٬ در این صورت میتواند گاهی با چشم راست نگاه کرده و چشم چپ را منحرف کند و زمان دیگری برعکس.در این موارد والدین اظهار میکنند که کودکشان هر دو چشم را بطور متناوب میتواند منحرف کند. ولی اگر قدرت دید دو چشم یکسان نبوده ویا یکی از چشمها غالب باشد٬ بیمار معمولا از چشم غالب برای دیدن استفاده کرده و همیشه چشم مغلوب را منحرف خواهد کرد. در این موارد وقتی چشم پزشک با والدین در مورد انحراف هردو چشم و لزوم اقدام درمانی برای هردو چشم را ذکر میکند٬ معمولا با تاکید والدین که مشکل فقط در یک چشم بیمار بوده و چشم دیگر سالم است و چرا دو چشمی درمان میشود روبرو میشویم.برای بیان نوع انحرافی که می بینیم از کلماتی که از دو قسمت انتدائی و بخش پسوند تشکیل میشوند استفاده خواهیم کرد. انحراف به داخل را با  ایزو Eso  و انحراف به خارج را با اگزو Exo  و انحراف به بالا را با  هایپر Hyper  و به پائی را به هایپو Hypo  شروع میکنیم.
نام انحرافهائی را که همیشه هستند و هیچ وقت چشمها را در بدون انحراف نمی بینیم با پسوند تروپیا Tropia   و مواردی را که گاهی انحراف چشمی ظاهر میشود را با پسوند فوریا  Phoria  تمام میکنیم.بنابراین Esotropia یعنی انحراف همیشگی چشم به داخل و یا Hyperphoria  یعنی انحراف گهگاه چشم به بالا میباشد.در مواردی والدین متوجه انحراف چشم فرزندشان نمی شوند و در یک معاینه معمولی٬ چشم پزشک کودکان به والدین اعلام میکند که فرزندشان انحراف چشمی قابل ملاحظه ای دارد٬ و به همان علت و برای فرار از دوبینی٬ بدون اراده سر خود را بطرف یکی از شانه ها خم کرده و ممکن است همراه آن چانه خود را هم به بالا یا پائین نگهدارد. والدین همیشه فرزند خود را به همین حالت می دیدند و هیچوقت فکر نمیکردند که این حالت میتواند یک علامت انحراف چشمی باشد و آنرا حالت عادی و طبیعی ایستادن و نشستن وی میدانستند! وقتی چشم پزشک حالت سر بیمار را صاف کرده و نحوه دید او را بررسی میکند انحرافی قابل ملاحظه به بالا یا پائین ظاهر میشود و موجب تعجب والدین شده و آنها اظهار میدارند که فرزندشان هیچوقت شکایتی از دید یا دوبینی نکرده بود.باید گفت که هرگز منتظر شکایت کودکان از نحوه دید یا دوبینی و … نباشید. انحرافی که در سنین بسیار پائین شروع میشود٬ میتواند با دو پدیده همراه باشد.۱ – اگر با تغییر حالت سر٬ چشم منحرف بتواند در وضعیتی قرار گیرد که دوبینی برای بیمار پیش نیاید٬ چشمها ظاهرا برای دیدن اشیاء به حالت مناسب بوده و افراد دیگر نیز انحرافی برای چشمها احساس نخواهند کرد.۲ – اگر بیمار فقط از یک چشم برای دیدن استفاده کند و تصویر حاصل از چشم منحرف را حذف کند٬ مشکلی برای دیدن احساس نکرده و شکایتی نخواهد داشت٬ ولی والدین انحراف چشم بیمار را خواهند دید.بنابراین نبودن شکایت از چگونگی دید در کودکان نباید مانع از معاینات مکرر و متناوب چشمها برای پی بردن به علائم مخفی ناهنجاریهای چشم و دید شود.
موقع تولد نوزاد توسط متخصص محترم کودکان معاینه شده و درصورت وجود ناهنجاری قابل توجه حتما والدین را به مراجعه به چشم پزشک کودکان راهنمائی خواهد کرد.در مواردی که کودک زودتر از دوره طبیعی بارداری بدنیا آمده باشد و بویژه مقدار وزن تولد یک و نیم کیلوگرم یا کمتر باشد٬ حتما کودم باید توسط چشم پزشکی که فلوشیپ شبکیه باشد بررسی و در صورت وجود ناهنجاری در شبکیه بعلت عدم رشد کافی آن٬ با اقدامات درمانی از نابینائی حتمی نجات یابد.در سه ماهگی و بویژه در شش ماهگی که تطابق چشم کودک تکمیل میگردد٬ معاینه چشمی از نظر یکسان بودن مقدار و نحوه دید هردو چشم و وجود استیگماتیسم های شدید که میتواند موجب تنبلی چشم گردد و موارد دیگر٬ معاینه تکمیلی چشم توسط چشم پزشک کودکان ضروری است.