اگر مایل به معاینه حضوری در مطب (بعد از بازگشایی ) هستید و میخواهید در صف انتظار دریافت نوبت قرار گیرید، لطفاً فرم زیر را پر و ارسال دارید. با سپاس.

در صف وقت حضوری مطب

. لطفا علت درخواست وقت رابه دقّت و با توضیح کامل بنویسید، . با سپاس.
  • اگر نزد ما پرونده ندارند عدد ( ۰ ) وارد کنید.
  • از این شماره پیغام (sms) روز و ساعت نوبت مطب را دریافت خواهید کرد. لذا دقت نمایید ارقام شماره تلفن صحیح باشد.
  • اگر آدرس ایمیل اشتباه وارد شود پاسخ و پیغامهای ما را دریافت نخواهید کرد.