فرم شماره (۱) - ارسال مدارک پزشکی

مدارک آمادگی جرّاحی، مدارک مشاوره پزشکی، مدارک درخواست شده تشخیصی.
  • کد ملّی بیمار را صحیح و با دقت وارد کنید، سامانه، کد ملّی نادرست را قبول نخواهد کرد. با تاکید: کد ملّی وارد شده حتماً متعلق به خود بیمار باشد.
  • لطفا شماره موبایل را بدون (صفر) و سه رقم اول را داخل پرانتز بنویسید.
  • در نوشتن آدرس ایمیل دقت کنید، اگر املای آدرس اشتباه باشد، پاسخ ما به شما نخواهد رسید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر مدارک ارسالی را در اینجا آپلود نمایید. به پسوندهای مجاز فایل تصویر ( jpg, gif, png, pdf ) توجه فرمایید. حد اگثر اندازه فایل مجاز 95MB میباشد. اگر فایل ارسالی شما بیشتر از حد مجاز است در چند قسمت ارسال نمایید. باسپاس.
  • هر نوع مطلبی را میخواهید با ما در میان بگذارید در اینجا توضیح کامل بدهید. با سپاس.