بعداز ترخیص و در زمان گذراندن دوره نقاهت در منزل

برای انتقال بیمار به منزل٬ همراه بیمار باید مراقب پانسمان چشم باشند که کنده نشود. اطرافیان بیمار از دست زدن و بوسیدن صورت بیمار پرهیز نمایند تا آلودگی پیش نیاید.

دستورات داروئی را با دقّت و بموقع انجام بدهید٬ از خوردن غذاهائی که موجب یبوست مزاج شود پرهیز کنند و از میوه ها بیشتر استفاده کنند.

آنتی بیوتیک تجویز شده به دفعات منظّم هر ۶ یا ۸ ساعت(طبق دستور پزشک ) و مسکّن ( بصورت قرص یا شربت ) در زمانهای تجویز شده٬ و قطره های چشمی نیز بطور مرتب و طبق دستور در چشم عمل شده چکانده میشود.

قطره کلرام فنیکل
قطره سایپروفلوکساسین
قطره بتامتازون
قطره کتوتیفن
شربت (سوسپانسیون) آنتی بیوتیکی برای کودکان
کپسول آنتی بیوتیکی برای جوانان و بزرگسالان

داروهای خوراکی از ظهر روز جراحی شروع شده و قطره چشمی از فردای بعد از عمل که پانسمان چشم برداشته میشود شروع میگردد.

برای چکاندن قطره باید پلکها را با یک دست چند میلیمتر باز نگهداشته و قطره را در چشم بچکانید و چند ثانیه پلکها را باز نگهدارید و سپس رها کنید تا بیمار با ورود دارو در چشم٬ ناخودآگاه پلکها را به هم فشار نداده و تمام قطره را از چشم بیرون نکند.

نحوه ریختن قطره چشمی
چکاندن قطره چشمی برای سالمندان

در پانسمانی که بعد از جراحی آب مروارید(کاتاراکت) روی چشم گذاشته میشود یک پوشش پلاستیکی (شیلد پلاستیکی) است. لطفا موقع باز کردن پانسمان در فردای بعد از عمل، این شیلد را جدا کرده و با آب و صابون بشویید و در جای تمیز نگهداشته و شب موقع خواب، آنرا روی چشم عمل شده بگذارید و با دو یا سه چسب کاغذی به پیشانی و گونه، فیکس نمایید تا اگر بیمار در نیمه شب ناخودآگاه بخواهد دست به چشم زده و یا آنرا بخاراند با برخورد به این شیلد متوجه شده و دست به چشم عمل شده نزند. در طول روز و زمان بیداری روی چشم باز باشد و پانسمان لازم نیست.

شیلد پلاستیکی را چند شب بعداز عمل موقع خواب
نحوه گذاشتن شیلد پلاستیکی روی چشم عمل شده، بدون پد یا گاز استریل

در مورد جراحی انحراف چشمها قطره چشمی تا زمانی که سرخی در ملتحمه چشمها ملاحظه میشود ادامه مییابد. قرمزی چشمها هرروز کمتر شده و حدوداً بعد از دو یا سه هفته از بین میرود. در چشمهای حساس ممکن است این مدت طولانی تر باشد.

داروها فقط در مدّت روز استفاده ميشوند و بهتر است ترتيبي اتّخاذ شود كه بيمار را شبها براي استفاده از داروها بيدار نكنيم.

در مورد گرفتن دوش بعداز جراحی٬ اگر ضرورتی به شستشوی بدن باشد٬ میتوان تن بیمار را دوش گرفته ولی سر را زیر دوش نبرند٬ در مورد جراحی انحراف چشمی٬ سه روز بعداز جراحی و در جراحي آب مرواريد (كاتاراكت)٬ پنج روز بعداز جراحي بيمار ميتواند دوش كامل بگيرد و سر و تن را بشوید. بعد از فراغت از دوش گرفتن٬ یکبار قطره های چشمی را در چشم عمل شده بچکانید.

در روزهای بعد از جراحی از مالیدن پلکها باید خودداری و جلوگیری کرد.

در روز و ساعت تعیین شده برای معاینه بعداز جراحی در مطب حضور یابید و دستورات درمانی را دریافت نمائید.

اگر مشکلی و پرسشی دارید میتوانید در سایت ما وارد شده و در برگ ایمیلها مطالب خود را با پرکردن و ارسال ایمیل “به مدیریت”  ویا  “پرسش از پزشک” در مدّت کوتاهی پاسخ خود را دریافت نمائید. با شماره گیری تلفنهای مطب (در روزها و ساعتهای کاری مطب ) و پیگیری راهنمائی تلفن گویا و انتخاب “ارتباط با منشی” نیز میتوانید پرسشهای خود را مطرح کنید. ــــــــــ          ــــــــــ          ــــــــــ