اگر برای فرزند شما عینک تجویز کرده ایم :
توجه داشته باشید که جز موارد ویژه ای که حتماً توسط پزشک به شما گوشزد میشود٬ عینک برای همه زمان بیداری کودک استفاده شود.
عینک که برای ایجاد تصویر واضح و قابل انطباق با یکدیگر در دو چشم استفاده میشود٬ اگر بکار برده نشود بیمار از داشتن دید دوچشمی همزمان محروم خواهد شد.
عینک باید مناسب صورت کودک باشد٬ نه کوچک و نه بزرگ٬ قاب عینک کوچک سبب میگردد که کودک از بیرون عینک ( از بالا یا کنار عینک ) نگاه کند. و نیز بعلت فشار آوردن به شقیقه ها و لاله گوشها بیمار را ناراحت کرده تمایلی به عینک نخواهند داشت.
با نگاه کردن از بالای عینک در واقع کودک از اثر مفید عینک استفاده نمیکند. عینک تصویر واضح اشیاء را بر روی شبکیه تشکیل میدهد و سلولهای بینایی با دریافت تصویر دقیق و انتقال آن به قشر بینایی و درک آن بینایی را کامل میکنند.
بسیاری از والدین بارها میپرسند :
۱- فرزند ما تا چه مدت باید از عینک استفاده کند؟
۲ – فرزند ما با وجود اینکه همیشه عینک خود را بر چشم دارد ولی مرتباً شماره آن بالا میرود٬ علت چیست و این افزایش تا کجا ادامه خوهد داشت؟
۳ – چرا سرعت افزایش مقدار نمره عینک فرزند ما اینقدر زیاد است؟ آیا میتوان از این تغییرات جلوگیری کرد؟
۴ – فرزند ما میگوید عینک میزند یا نمیزند هیچ فرقی در نوع و مقدار دید او نمیکند!!! آیا ادامه دادن عینک لازم است؟
پاسخ ها را در زیر ملاحظه کنید :
۱ – عینک وقتی در موارد دوربینی٬ نزدیک بینی یا استیگماتیسم تجویز میشود٬ بکار بردن آن دائمی بوده و امکان افزایش شماره نیز زیاد است. بنابراین باید گفت که عینک را برای همیشه خواهند داشت٬ مگر اینکه در مواردی که شماره عینک بسیار کم بوده و یا عوامل دیگری دخیل باشد که زدن دائمی عینک ضروری نباشد چشم پزشک حتما به بیمار یا والدین بیمار تذکر لازم را خواهد داد.
البته با توجه به امکان انجام جراحی های قرنیه برای برداشتن عینک که بنام (Refractive surgery) است و در حدود ۲۲ سالگی با توقف نسبی تغییرات شماره عینک و انجام تستهای ویژه برای بررسی قرنیه و سنجش امکان انجام جراحی با حداقل عوارض یا بدون عارضه بعمل میآید شانس برداشتن عینک در آن زمان وجود دارد.
۲ – تغییرات شماره عینک به عوامل ژنتیک ارتباط داشته و همیشه زدن عینک موجب توقف تغییرات عینک نمیشود٬ و این تغییرات تا حدود سن ۲۲ سالگی ادامه خواهد داشت ( البته این رقم یک عدد میانگین است و شامل همه افراد نمیشود و ممکن است ادامه تغییرات زودتر و یا دیرتر از این سن متوقف شود) در ضمن کودکانی که بعلت دوربینی زیاد عینک شروع میکنند افزایش شماره را میتوانند تا ۷ یا ۸ سالگی ادامه دهند و از آن پس امکان کاهش مقدار شماره عینک مثبت وجود دارد. وقوع این حالت در تمام افراد حتمی و ضروری نیست.
۳ – با توجه به همراه و همزمان بودن تغییرات افزایشی مقدار شماره عینک با روند رشد فرزند شما٬ در زمانی که وی در سن رشد سریع است٬ تغییرات شماره عینک نیز به نظر زیاد خواهد بود. این تغییرات هرچه به سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی نزدیکتر میشوند کمتر و کمتر گشته و بالاخره متوقف میشود. بنابراین٬ تغییرات مزبور اجتناب ناپذیر است.
۴ – اوّل باید دید عینک با چه هدفی تجویز شده است؟
در مواردی که عینک برای اصلاح انحراف چشمی تجویز شده باشد چون موجب بهتر شدن دید نمیشود٬ بیمار اختلافی در بود و نبود عینک ممکن است احساس نکند.
مواردی است که بیمار با یک چشم بخوبی میبیند و چشم دیگر را بعلت اختلاف قابل توجه قدرت انکساری با چشم بهتر٬ مصرف نمیکند و دچار یا در معرض تنبلی است و این حالت با معاینه چشمی کشف و برای درمان عینک تجویز شده است. در این حالت اگر بیمار از عینک استفاده نکند چون با چشم بهتر خود هنوز بخوبی میبیند احساس کمبودی نکرده و اختلافی بین زمان استفاده و عدم استفاده از عینک درک نخواهد کرد.
در مواردی که بعلت لرزش چشمها ( نیستاگموس ) و عوامل دیگری مانند عوامل تخریبی شبکیه و یا وجود موانعی در مسیر انتقال تصویر تا شبکیه – در داخل چشم – که سبب کمبود قابل توجه دید در هر دو چشم شده و زدن عینک احساس تصویر بهتری برای بیمار پدید نمیاورد نیز بیمار از بکار بردن عینک خشنود نمیشود.
در تمام موارد بالا باید به بیمار تاکید نمود که بکار بردن عینک برای آنها لازم و واجب است و والدین در تداوم استفاده از عینک توسط فرزند خود باید بسیار جدّی باشند.
گهگاه به طرز نگاه فرزند خود توجه کنید که آیا از داخل عینک نگاه میکند یا سر را پایین گرفته و از بالای عینک نگاه میکند؟