سرخی چشم و سبب های آن

سرخ شدن و حالت التهابی چشم


تشخیص درست و انتخاب درمان صحیح و بموقع موجب درمان بیماری اصلی و برطرف شدن سرخی چشم و عوارض آن خواهد شد. در هر مورد پیدایش سرخی چشم حتما به چشم پزشک خود٬ و درصورت عدم امکان٬ و روزهای تعطیل٬ به درمانگاههای شبانه روزی که کشیک چشم دارند مراجعه و دستور درمانی دریافت کنید.

1. Blepharitis

التهاب پلکها و لبه پلکها که سبب تورم و سرخی کناره پلکها میشود.

2. Chalazion

شالازیون ( تورم و التهاب غدد چربی ساز پلکها )

3. Corneal abrasion

خراش قرنیه توسط ناخن یا هر چیز نوک نیزی که با قرنیه برخورد کند

4. Corneal herpetic infections

عفونت تبخالی قرنیه ( ایجادشده توسط ویروس تبخال )

5. Corneal ulcer

زخم قرنیه توسط میکروبها، ویروسها و بدنبال صدمه با اشیاء تیز

6. Ectropion

برگشتگی لبه پلک به بیرون

7. Entropion

برگشتگی لبه پلک به داخل

9. Episcleritis

التهاب پوسته بیرونی سکلرا یا صلبیه به علل عفونی یا التهابهای روماتیسمی

10. Eyedrops

برخی داروها که با چکانده شدن در چشم موجب تحریک و سرخی و سوزش میشوند

11. Foreign object in the eye

جسم خارجی مانند براده فلزات و دانه های درشت گرد و غبار

12. Glaucoma

آب سیاه ( گلاکوما ) بالا رفتن فشار داخل چشم ( سرخی در محیط قرنیه بیشتر است)

13. Hay fever

الرژی فصلی ( حساسیت به گرده های گلها )

14. Injury, such as from a blunt trauma or burn

صدمات ضربه ای و سوختگی

15. Iritis

التهاب پرده رنگی چشم که مردمک را در بر میگیرد

16. Keratitis

التهابهای قرنیه

17. Orbital cellulitis

التهاب نسوج داخل کاسه چشم که گاهی عفونت والتهاب به داخل جمجمه نفوذ میکند

18. Pink eye

چشم قرمز بر اثر التهاب ملتحمه ( پرده بی رنگ روی سفیدی چشم و پشت پلکها

19. Scleritis

التهاب پوشش سفید چشم

20. Sty

گل مژه ( التهاب ریشه های مژه ها )

21. Subconjunctival hemorrhage

خونریزی زیر ملتحمه براثر تغییرات ناگهانی فشارخون یا ضربه

22. Uveitis

التهاب پرده بین صلبیه و شبکیه که پرده عروقی چشم میباشد.

23. Dry eyes

خشکی چشم براثر کاهش ترشح اشک یا کمبود موسین در طبقه زیرین اشکدر ادامه بخوانید …


چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

انتشار توسط دكتر عليرضا خدائيانی، در مهر ماه 1398
مطالب مرتبط