نگران انحراف چشم کودک خود هستید؟

وقتی در فرزند خود حالتی از انحراف چشمی می بینیم، باید نگران شویم؟

هر دو چشم فرزند ۶ ماهه ام، یک نقطه را نگاه نمی کنند. گهگاه چشم ها با هم هستند و به نقطه هدف نگاه میکنند و بعضی وقتها فقط با یک چشم نگاه میکند و چشم دیگر به نقطه دیگری متمایل میشود. این حکایتی است که مادر اظهار میدارد و بعد از پزشک میپرسد، جای نگرانی هست؟

در معاینه ممکن است چشم ها طبیعی بنظر برسند و انحرافی در کار نباشد. و یا بعلت حضور ریشه بینی پهن، چشم ها بهم نزدیک بنظر برسند ولی نرمال و بدون انحراف باشند که این حالت را انحراف کاذب یا ظاهری  Pseudostrabismus می نامیم. ولی باید در نظر داشت که ممکن است انحراف کاذب با فرمی از انحراف واقعی همراه باشد و یا اصولاً نوعی از انجراف در کار باشد که همیشه خودنمایی نمی کند و گهگاه ظاهر میشود. نام این نوع انحراف با پسوند  Phoria  مشخص می شود. به همین علت اگر در بررسی کودکی که والدین از انحراف چشمهایش شکایت میکنند مشکلی حس نشد، میتوان در روزی دیگر و شرایطی متفاوت، کودک را معاینه نمود.

فوریا اگر زیاد تکرار شود و یا همیشه انحراف در یک چشم ظاهر شود، که این حالت انحراف دائمی با پسوند  Tropia  نامگذاری میگردد، ممکن است بتدریج به تنبل شدن چشمی که منحرف میشود بیانجامد. بنابراین تشخیص و درمان هرنوع انحرافی برای جلوگیری از پیدایش عوارض ناگوار و نیز ظاهر ناپسند، ضروری است.

با در میان گذاردن مشکل انحراف چشمی کودک، چشم پزشک کودکان ابتدا معاینات معمول چشم پزشکی از قبیل بررسی مقدار دید و اندازه گیری قدرت انکساری چشم ها، در حالت عادی و نیز با استفاده از داروهای پیشگیرنده موقت تطابق ( Cycloplegics )  و بررسی شبکیه چشم ها، عصب بینایی و رگهای شریانی و وریدی ته چشم ها، و در موارد لازم انجام تستهای تکمیلی و بررسی های بیشتر در روزهای متفاوت، به تشخیص نهایی رسیده و روش درمانی را به والدین در مورد حضور یا عدم انحراف واقعی و یا تنبلی چشم و اشکالات جسمی ( آناتومیک ) در چشم و لزوم عینک و نیز راه درمانی پیشنهادی خود اعلام و راهنمایی میکند.

معمولاً در این مرحله اگر پیشنهاد پزشک، حرکتی ساده، کم هزینه و بدون دستکاری چشم باشد اغلب والدین پذیرفته و انجام میدهند ولی اگر دستور پزشک شامل کارهایی مشکل که با عدم رضایت کودک همراه بوده و برای والدین هم زحمت آفرین باشد و یا دستور عمل جراحی داده شود، اکثر والدین به مراجعه به پزشکان دیگر و شنیدن نظرهای دیگر روی میآورند، و در این موارد است که با شنیدن تضخیص ها و روشهای درمانی متفاوت و دریافت نسخه های عینک با شماره هایی که گاه خیلی باهم اختلاف دارند کاملاً گیج و مبهوت میشوند. (دنباله دارد).

Anterior segment anomalies in infants

پیدایش اشکالات غیرطبیعی در قسمتهای قدامی چشم در نوزادان:

موارد برجسته ای را که میتوان نام برد عبارتند از:

الف: کدورت های قرنیه:

    ۱ آنومالی پیترز  Peters anomaly

    ۲ دیستروفی مادرزادی و ارثی اندوتلیوم قرنیه

    ۳ صلبیه ای شدن قرنیه   Sclerocornea

    ۴ کیست درموئید در روی قرنیه

    ۵ صدمات زایمانی

    ۶ بیماریهای متابولیکی

ب :  تغییر شکل و اندازه قرنیه:

    ۱ قرنیه بزرگ    Megalocornea

    ۲ قرنیه کوچک    Microcornea

    ۳ قرنیه مسطح    Cornea plana

پ  : عنبیه غیر طبیعی:

    ۱ سندرم آگزنفلد ریگر    AxenfeldReiger syndrome

    ۲ فقدان عنبیه    Aniridia

    ۳ جا به جایی مردمگ    Corectopia

    ۴ فقدان بخشی از عنبیه    Coloboma

غیرطبیعیبودن ( آنومالی ها ) در قسمتهای قدامی چشم که شامل پلکها، قرنیه ( بخش شفاف در جلوترین ناحیه کره چشم که نور را به داخل چشم هدایت میکند )، صلبیه و ملتحمه پوشاننده آن ( سفیدی چشم )، عنبیه ( بخش رنگی چشم که مردمک را در میان خود دارد )، عدسی ( دانه عدس مانند شفاف با قدرت انکساری قابل تغییر که با شکستن نور و متمرکز کردن شعاعهای نور بر روی شبکیه و سلولهای بینایی، موجب دریافت تصویر واضح از اشیاء مقابل چشم برای ما میگردد ) و اتاق قدّامی ( فضایی محدود در پشت قرنیه تا سطح عنبیه و عدسی که پر از مایع شفّافی بنام زلالیه Aquous است ) میباشد، معمولاً بوسیله پدر و  مادر و متخصص کودکان و نیز مراقب کودک قابل رؤیت و مقایسه با چشم نرمال است، و به همین جهت معمولاً در زمانی کوتاه، به چشم پزشک کودکان ارجاع میشوند.

این آنومالی ها میتوانند با کدورت قرنیه ( سفید یا آبی رنگ شدن قرنیه ) یا تغییرات شکل و اندازه قرنیه یا نبود بخشهایی از عنبیه بصورت گلابی شکل شدن مردمک یا وجود پارگیها یا سوراخهایی در عنبیه و یا کدر شدن عدسی ( آب مروارید مادرزادی کاتاراکت ) که ممکن است کاملاً سفید و برفی به نظر برسد و در اینصورت طبیعی است که این عدسی کدر شده نور از خود عبور نداده و کودک از آن چشم چیزی نمی بیند. همچنین این آنومالی ها ممکن است موجب بالا رفتن فشار داخلی چشم (ها) شده و با صدمه عسب بینایی موجبات نابینایی کامل را برای کودک پیش آورد. برای تعداد زیادی از این تغییرات، راههای درمانی جراحی موفّق وجود دارد که اگر در زمانی مناسب و قبل از پیدایش عوارض غیر قابل جبران اقدام شود، نجات دید کودک و پیشگیری از عوارض ناخواسته، حتمی است.

نکته مهمّ دیگر اینکه این تغییرات در بخش قدامی چشم میتواند همراه تغییرات دیگری در اعضای داخلی بدن که از بیرون دیده نمی شوند باشند یعنی این تغییرات گویای بیماری درونی بزرگتری میتواند باشد که هنوز علائمی ندارد و پی بردن به حضور و پیگیری و درمان آن میتواند کودک را از خطر بزرگتری رهایی بخشد.

وقتی کودکی با آنومالیهای قسمت قدامی چشم به چشم پزشک ارجاع میشود، علاوه بر معاینات کامل چشمی، معاینات فیزیکی و گاه بررسیهای وسیعتر توسط متخصص داخلی یا اعصاب کودکان و فوق تخصص های دیگر و نیز پرسش و بررسی بیماریهای مشابه و بیماریهای عمومی در اطرافیان نزدیک کودک که با این آنومالیها میتواند همراه باشد، ضرورت یابد.  از آنجاییکه برخی از آنومالیهای قسمت جلویی چشم با معایبی در ژن ها همراه هستند، بررسی ژنتیکی از این کودکان و والدین آنان نیز گاهی ضرورت پیدا میکند. اگر آینده دید کودک خوب نبوده یا مشکوک باشد بهتر است والدین در جریان گذاشته شوند.

پیام این مقاله به پدرها و مادرها این است که هرگونه تغییر در چشمهای فرزند خود احساس کردند باید در اسرع وقت متخصص محترم کودکان را در جریان قرار دهند تا اگر تغییراتی که گزارش میشود مشکل زا نباشند توسط پزشک به والدین توضیح داده شده و اگر مسألهٔ حادی باشد به متخصص چشم کودکان ارجاع خواهد شد.

تشخیص صحیح و بموقع، درمان درست و مؤثر، آینده ای روشن و عاری از عوارض را به کودک شما هدیه خواهد کرد.

دنباله این بحث را بتدریج تقدیم خواهیم نمود.

تنگی مجرای اشکی، بیماری شایع چشمی کودکان

یکی از بیماریهای شایع چشمی کودکان تنگی یا گرفتگی مجاری اشکی است که با حالت خیس بودن و حلقه زدن اشک در چشمها و یا سرازیر شدن اشک بر گونه، بدون گریه کردن، و یا تشکیل توده ترشحی در گوشه داخلی چشم (ها) میتواند خودنمائی کند. علّت پیدایش این تنگی یا انسداد در مجرای اشکی توقّف یا کند شدن روال تکامل در دوره جنینی و بعد از تولد میباشد. اگر مراحل تکامل بعد از تولد ادامه یابد، بعد از چند ماه مجرا خود بخود، کاملاً باز شده و علائم برطرف میگردد ولی اگر متوقّف شود درمان با میل زدن (سونداژ) مجرای اشکی و حذف عامل انسداد یا تنگی، کامل میشود.

همانگونه که گفته شد، در بسیاری از موارد با گذر زمان مجرای اشکی تنگ بتدریج باز و بازتر شده و به اندازه نرمال میرسد. در این مدت، حضور عفونت و ترشح در کیسه و مجرای اشکی مانع از روند طبیعی باز شدن مجرا و یا موجب تاخیر زیاد در بهبود میگردد و به همین جهت مصرف آنتی بیوتیک بصورت قطره چشمی و در موارد شدید به همراه آنتی بیوتیک خوراکی به مدّت محدود برای درمان و کنترل عفونت چشمی ضرورت دارد. در غیر این صورت حضور عفونت سبب تخریب مخاط دیواره کیسه و مجرای اشکی شده و چسبندگیهای ناشی از ترمیم زخمهای دیواره سبب تنگی بیشتر و شکنندگی مخاط میگردد.

پیدایش عفونت در چشم نوزادان اگر بیشتر از دو یا سه روز ادامه یابد، از مواردی است که باید والدین با چشم پزشک کودکان درمیان گذاشته و دستورات دارویی صحیح و لازم و نیز روش شایسته بکار بردن آنها را دریافت و اجرا کنند.

نوع دارو و بویژه نحوه مصرف آنها بسیار مهمّ است. موارد زیادی را دیده ایم که داروهای مختلف پشت سر هم به بهانه عدم تاثیر خوب بر عفونت تعویض و تجویز شده اند و مهمّ اینکه روشهای استفاده از آن داروها بطور صحیح انجام نشده و این عدم موفقیتها به حساب مؤثّر نبودن دارو نوشته شده و …. در نهایت شخص متضرّر خود کودک بوده است.

انتخاب نوع دارو، روش مصرف دارو، زمان مصرف دارو، اقدامات قبل و بعد از بکار بردن دارو، مدّت استفاده از دارو توسط چشم پزشک کودکان به والدین شرح داده شده و تصمیم گیری در مورد چگونگی و میزان تاثیر دارو بر بیماری، و نحوه ادامه یا قطع دارو، از وظایف پزشک است و تا ایشان نگفته اند، نباید مصرف دارو، کم و یا قطع شود.

سرخی چشم نوزادان و کودکان

سرخی چشم در کودکان و بویژه در نوزادان موجب نگرانی مادران و پدران بوده و گاهی علامتی از یک گرفتاری چشمی یا عمومی مهم و خطر آفرین میتوانند باشند. بنابراین هر سرخی چشم را باید با پزشک مشورت کرد، اگر گذرا و کم اهمیت بود با درمانهای ساده برطرف خواهد شد ولی اگر مورد حاد و شبهه برانگیز باشد باید بطور جدّی پیگیر شد.

ترشح یا قی چشمی که ممکن است در بامداد بیشتر از طول روز باشد:

 

 

فرم شماره (۱) ارسال مدارک

فرم شماره (۱) - ارسال مدارک پزشکی

مدارک آمادگی جرّاحی، مدارک مشاوره پزشکی، مدارک درخواست شده تشخیصی.
  • کد ملّی بیمار را صحیح و با دقت وارد کنید، سامانه، کد ملّی نادرست را قبول نخواهد کرد. با تاکید: کد ملّی وارد شده حتماً متعلق به خود بیمار باشد.
  • لطفا شماره موبایل را بدون (صفر) و سه رقم اول را داخل پرانتز بنویسید.
  • در نوشتن آدرس ایمیل دقت کنید، اگر املای آدرس اشتباه باشد، پاسخ ما به شما نخواهد رسید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    تصویر مدارک ارسالی را در اینجا آپلود نمایید. به پسوندهای مجاز فایل تصویر ( jpg, gif, png, pdf ) توجه فرمایید. حد اگثر اندازه فایل مجاز 95MB میباشد. اگر فایل ارسالی شما بیشتر از حد مجاز است در چند قسمت ارسال نمایید. باسپاس.
  • هر نوع مطلبی را میخواهید با ما در میان بگذارید در اینجا توضیح کامل بدهید. با سپاس.

تکمیل پرونده (این فرم را هر بار، بعد از گرفتن وقت مطب، پر و ارسال نمائید)

FAQ

FAQ